Dự án công nghiệp

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
Tổng mức đầu tư: 9 tỷ USD
Chủ đầu tư: Liên hợp PVN-KPI-IKC-MCI
Tổng thầu: JGCS
Nhà thầu chính: Công ty TNHH SAMKU VINA
Hạng mục: Thi công hạ tầng khu vực C300
Đã kết thúc  

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
Tổng mức đầu tư: 9 tỷ USD
Chủ đầu tư: Liên hợp PVN-KPI-IKC-MCI
Tổng thầu: JGCS
Nhà thầu chính: Tập đoàn PVC
Hạng mục: Thi công hạ tầng khu vực C600
Đã kết thúc  

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II
Tổng mức đầu tư: 2,5 tỷ USD
Chủ đầu tư: AES
Tổng thầu: Doosan
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Miền Đông
Hạng mục: Thi công bể lọc than khu vực kho than
Đã kết thúc  


0934 236 326