Thiết kế cải tạo chợ Trung Mầu Gia Lâm

Chợ Trung Mầu tuy đã được cải tạo 1 lần xong đã hư hại và xuống cấp ban quản lý chợ đã tìm đến những kiến trúc sư của Hago

Thông tin dự án:

  • Dự án: Thiết kế cải tạo chợ Trung Mầu 
  • Địa điểm: Gia Lâm, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Nhà nước
  • Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần Hago Việt Nam
  • Chủ trì thiết kế: Phạm Quang, Hồ Mạnh Hưng
  • Diện tích: 2750 m2
  • Năm thiết kế thi công: 2018


Bản vẽ hiện trạng: 

 

Mặt bằng tổng thể

 

Hiện trạng dãy kiot số 1

 

Hiện trạng nhà bán hàng

 

 
 
 
Bản vẽ thiết kế nhà điều hành
 
Đối tác khách hàng
pcc1
giza
cotecons
vingroup
cc1
samku
pvc