Nhà máy giấy Chengloong Bình Dương

Dự án: Nhà máy giấy Chengloong Bình Dương
Tổng mức đầu tư: 1,2 tỷ USD
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chengloong Paper
Tổng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng GIZA
Nhà thầu chính: Công ty cổ phần Hago Việt Nam
 
Dự án: Nhà máy giấy Chengloong Bình Dương
Tổng mức đầu tư: 1,2 tỷ USD
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chengloong Paper
Tổng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng GIZA
Nhà thầu chính: Công ty cổ phần Hago Việt Nam
Hạng mục: Thi công tòa nhà văn phòng và hạ tầng nhà máy
Đang thi công
Đối tác khách hàng
pcc1
giza
cotecons
vingroup
cc1
samku
pvc