Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II
Tổng mức đầu tư: 2,5 tỷ USD
Chủ đầu tư: AES
Tổng thầu: Doosan
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Miền Đông

 

Dự án: Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II
Tổng mức đầu tư: 2,5 tỷ USD
Chủ đầu tư: AES
Tổng thầu: Doosan
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Miền Đông
Hạng mục: Thi công bể lọc than khu vực kho than
Đã kết thúc
Đối tác khách hàng
pcc1
giza
cotecons
vingroup
cc1
samku
pvc