Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
Tổng mức đầu tư: 9 tỷ USD
Chủ đầu tư: Liên hợp PVN-KPI-IKC-MCI
Tổng thầu: JGCS
Nhà thầu chính: Tập đoàn PVC

 
Dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
Tổng mức đầu tư: 9 tỷ USD
Chủ đầu tư: Liên hợp PVN-KPI-IKC-MCI
Tổng thầu: JGCS
Nhà thầu chính: Tập đoàn PVC
Hạng mục: Thi công hạ tầng khu vực C600
Đã kết thúc
Đối tác khách hàng
pcc1
giza
cotecons
vingroup
cc1
samku
pvc